Tra kết quả

1. XSMB Thứ Tư ngày 24-7-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB9645500
G1

89697

10, 1, 4, 8
G2

36379 09332

26
G3

60936 13546 50885
40173 78030 91900

30, 2, 6
46, 9
G4

2276 4811 5226 3349

55, 9
G5

8980 4510 4376
8659 5372 6414

63, 6
72, 3, 6, 6, 9
G6

383 263 489

80, 0, 3, 5, 9
G7

80 92 66 18

92, 7
Mã ĐB: 8 9 10 12 15 18 19 20 (QL)

2. XSMB Thứ Ba ngày 23-7-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB2736406
G1

85221

1
G2

58789 29728

20, 1, 5, 5, 8
G3

94591 25572 45486
38637 33134 77273

32, 4, 5, 7, 9
40, 1, 2, 4
G4

4241 7474 7744 3206

55, 6
G5

6520 6525 6540
6735 7199 3332

63, 4, 6
72, 3, 4
G6

642 239 625

86, 9
G7

63 56 55 66

91, 9
Mã ĐB: 1 3 10 12 15 16 17 20 (QK)

3. XSMB Thứ Hai ngày 22-7-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB1529602, 2, 8
G1

58122

11, 2, 3, 6
G2

60799 62033

21,1,2,3,3,8,9
G3

15633 64138 08436
38621 63529 06321

33, 3, 6, 8
44, 8
G4

6873 7712 0316 8598

54
G5

0223 7765 6786
8202 9208 5748

65
73
G6

423 428 102

86
G7

54 11 44 13

96, 8, 9
Mã ĐB: 3 7 8 9 11 13 16 17 (QH)

4. XSMB Chủ Nhật ngày 21-7-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB1019005, 6, 7
G1

86296

1
G2

33206 00021

21, 1, 2, 7
G3

06696 79454 42036
15122 23654 78466

30, 2, 6
42, 5
G4

8027 5292 6605 9745

51, 4, 4
G5

6881 2232 1351
6073 6580 3976

66
73, 6
G6

592 230 142

80, 1, 9
G7

07 89 21 96

90,2,2,6,6,6
Mã ĐB: 6 7 8 10 12 15 18 20 (QG)

5. XSMB Thứ Bảy ngày 20-7-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB0188201,2,3,4,7,7
G1

99877

15, 6, 8
G2

69960 51715

2
G3

00775 91818 77152
62097 78145 22258

36, 9
42, 5
G4

2336 9489 1404 9201

52, 8
G5

5165 4767 4964
9307 6772 9807

60, 2, 4, 5, 7
72, 5, 7
G6

239 703 602

82, 9
G7

16 62 42 90

90, 7
Mã ĐB: 4 5 8 9 12 13 16 19 (QF)

6. XSMB Thứ Sáu ngày 19-7-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB2387707
G1

86129

1
G2

43578 15885

20, 2, 4, 4, 9
G3

32084 25652 61324
71720 61436 13632

32, 6, 9
45, 8
G4

0924 5666 2745 9173

52, 2, 2
G5

9598 8190 9399
3052 6707 5148

60, 6
73, 7, 8
G6

194 088 792

84, 5, 8
G7

39 60 52 22

90, 2, 4, 8, 9
Mã ĐB: 1 2 4 9 13 15 17 20 (QE)

7. XSMB Thứ Năm ngày 18-7-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB1255902, 5
G1

30645

14
G2

80705 72880

20, 2, 9
G3

70556 30055 15476
13776 52037 33922

31, 1, 7
44, 5, 9
G4

4395 6731 7431 7487

55, 6, 7, 9
G5

1392 1973 1714
1977 0669 1729

68, 9
73, 6, 6, 7
G6

849 257 368

80, 7
G7

02 44 97 20

92, 5, 7
Mã ĐB: 1 3 9 13 16 17 19 20 (QD)

8. XSMB Thứ Tư ngày 17-7-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB5495900, 1
G1

56122

15, 7, 8
G2

08873 94181

21, 2, 3, 4, 5
G3

33815 02633 37770
24888 74383 61601

33, 6
47
G4

3300 4085 1347 9923

52, 9
G5

8985 1417 1636
5062 3791 1252

62, 4
70, 3, 6
G6

825 287 821

81,3,5,5,7,8
G7

64 24 18 76

91
Mã ĐB: 3 5 6 10 12 13 16 20 (QC)

9. XSMB Thứ Ba ngày 16-7-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB7949601, 3, 9, 9
G1

54389

12, 2
G2

14879 99309

21, 2
G3

86301 02170 09978
47441 83209 10665

39
41, 4, 5
G4

6962 0797 5344 0621

50, 9
G5

7766 2189 0312
5850 5003 8386

60, 2, 5, 6
70, 8, 9
G6

359 794 639

86, 9, 9
G7

45 12 60 22

94, 6, 7
Mã ĐB: 1 2 6 7 9 11 18 19 (QB)

10. XSMB Thứ Hai ngày 15-7-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB4303000
G1

44299

18
G2

00340 25339

24, 8
G3

07684 45118 22380
38063 77163 79753

30, 0, 4, 5, 9
40, 1, 1, 6, 9
G4

4649 7841 5946 3334

52, 3
G5

6828 9681 9694
2252 3035 5230

63, 3, 6, 7
7
G6

700 124 697

80, 1, 1, 4
G7

67 41 66 81

94, 7, 9
Mã ĐB: 1 5 8 9 10 11 15 16 (QA)

11. XSMB Chủ Nhật ngày 14-7-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB8170701, 6, 7, 9
G1

44574

10, 8
G2

72831 05924

20, 0, 3, 4
G3

80549 29198 30206
65279 81970 38879

31, 3
49
G4

6754 7163 9094 7920

54, 4, 9
G5

7959 6409 5695
0810 4062 5469

62, 3, 9
70, 4, 9, 9
G6

754 323 701

8
G7

20 99 33 18

94, 5, 8, 9
Mã ĐB: 2 3 6 8 13 17 18 20 (PZ)

12. XSMB Thứ Bảy ngày 13-7-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB8306001
G1

19484

12, 4, 5
G2

61514 36996

20
G3

86101 19920 67112
39937 28868 49815

33, 3, 5, 7
4
G4

2833 7276 5852 1955

52, 3, 5
G5

1033 7782 6976
2853 8265 6672

60, 5, 5, 8
70, 2, 6, 6
G6

365 270 589

82, 2, 4, 4, 9
G7

35 84 82 97

96, 7
Mã ĐB: 1 2 4 5 6 9 11 16 (PY)

13. XSMB Thứ Sáu ngày 12-7-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB9261906
G1

11319

12, 4, 9, 9
G2

98199 29744

20, 5
G3

27067 11978 08680
33893 22152 71172

36, 7
40, 4, 8
G4

8758 2540 6325 1020

52, 8, 9, 9
G5

5737 7614 1159
3148 1769 5866

66, 6, 7, 9
72, 2, 6, 8
G6

359 476 412

80
G7

66 36 72 06

93, 9
Mã ĐB: 1 4 5 6 7 11 13 19 (PX)

14. XSMB Thứ Năm ngày 11-7-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB9132300, 2, 5, 7
G1

70916

11, 6
G2

94386 63833

21, 3, 9
G3

66653 18383 37645
54139 56959 27652

32, 2, 3, 3, 9
45
G4

6957 4102 1851 9729

51,2,2,3,7,9
G5

4871 4705 5200
2632 8811 7332

65
71
G6

352 707 121

83, 6, 7
G7

33 65 99 87

99
Mã ĐB: 4 9 10 11 12 15 17 20 (PV)

15. XSMB Thứ Tư ngày 10-7-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB8199400, 3, 5
G1

86474

13, 6, 6
G2

48793 91360

22, 5, 6, 7
G3

69884 98425 96213
61243 20422 08699

32
41, 1, 3, 7
G4

0997 1763 2741 0603

5
G5

5526 1170 8547
6763 8576 4500

60, 3, 3
70, 4, 6
G6

016 405 227

81, 4
G7

32 81 16 41

93, 4, 7, 9
Mã ĐB: 1 2 6 7 8 14 18 20 (PU)

16. XSMB Thứ Ba ngày 9-7-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB0946601, 3, 4, 4, 7
G1

96676

13
G2

08993 43413

22
G3

29507 77142 13259
05159 48259 63945

31
42, 5, 8
G4

7304 2001 8073 5968

52, 5, 9, 9, 9
G5

8003 5504 2222
1252 1398 9231

66, 6, 8
72, 3, 3, 6, 8
G6

955 966 994

8
G7

72 78 73 48

93, 4, 8
Mã ĐB: 1 2 3 9 10 11 17 18 (PT)

17. XSMB Thứ Hai ngày 8-7-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB4095703
G1

85011

11, 1, 6, 9
G2

44816 91475

23, 4, 6, 7, 8
G3

68840 55189 96603
52328 78597 76511

3
40, 3, 8, 9
G4

0449 2923 1956 5319

50, 3, 5, 6, 7
G5

6126 1272 4973
2248 3055 9627

67
72, 3, 5, 8
G6

243 424 253

88, 9
G7

88 67 50 78

97
Mã ĐB: 1 3 4 5 9 11 16 18 (PS)

18. XSMB Chủ Nhật ngày 7-7-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB0497300, 2
G1

13645

11, 4, 6, 7
G2

93758 80311

26, 8
G3

08269 95236 98299
05616 56763 84794

36, 7
45
G4

4486 1137 3800 0678

58
G5

9128 2626 0814
1094 1692 1102

63, 9
70,3,6,7,8,9
G6

876 217 170

80, 1, 6
G7

77 79 81 80

92, 4, 4, 9
Mã ĐB: 2 4 5 6 10 13 14 18 (PR)

19. XSMB Thứ Bảy ngày 6-7-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB3000303, 7, 8
G1

52054

13
G2

21628 47381

20,1,7,8,9,9
G3

82221 95329 76777
83556 62389 74592

37
40, 6, 8
G4

2127 3240 7489 5748

51, 4, 6
G5

5267 7920 7688
2529 1246 2007

61, 7
77
G6

884 437 996

81, 4, 8, 9, 9
G7

13 08 61 51

92, 6
Mã ĐB: 2 3 8 9 13 15 16 18 (PQ)

20. XSMB Thứ Sáu ngày 5-7-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB4973500, 1, 9
G1

38572

18
G2

75146 20529

24, 5, 6, 9
G3

52668 94841 25676
79309 34126 05236

31, 1, 5, 6, 9
41, 6, 9
G4

4465 9660 1757 8299

50, 7
G5

9724 8025 1801
0150 0831 9196

60, 5, 8
72, 6
G6

818 731 990

85
G7

00 39 85 49

90, 6, 9
Mã ĐB: 2 5 7 13 15 18 19 20 (PN)

21. XSMB Thứ Năm ngày 4-7-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB3531302, 6, 6, 8
G1

32522

13
G2

87802 39795

20,0,2,6,7,8
G3

20698 79135 38543
17173 78806 52559

35, 6, 8
43
G4

4027 8386 2406 1977

59
G5

0369 4367 4620
9320 8564 5971

64, 7, 9
71, 3, 7, 8
G6

208 138 426

86, 9
G7

78 36 28 89

95, 8
Mã ĐB: 2 4 5 6 8 9 16 20 (PM)

22. XSMB Thứ Tư ngày 3-7-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB3888901, 3, 3, 7
G1

19639

15, 6, 6, 9
G2

74829 23935

29
G3

48357 14063 78216
78715 33303 96381

32, 5, 8, 9
46
G4

1394 1790 2246 2891

53, 3, 7
G5

3366 7407 0738
2832 1419 4853

63, 3, 6
70
G6

616 970 897

81, 9
G7

01 03 63 53

90, 1, 4, 7
Mã ĐB: 1 2 7 8 9 11 18 20 (PL)

23. XSMB Thứ Ba ngày 2-7-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB7762001, 7
G1

88861

12, 4, 8
G2

54801 92539

20, 1, 1, 7
G3

11463 36752 40043
37731 63712 35521

31, 6, 9, 9
43, 3, 4
G4

6614 9843 4777 8339

52
G5

5218 9736 0989
8783 0227 7844

61, 3, 9
74, 7
G6

994 721 669

83, 9, 9
G7

95 74 89 07

94, 5
Mã ĐB: 4 5 8 11 14 16 17 19 (PK)

24. XSMB Thứ Hai ngày 1-7-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB9481802, 4
G1

99104

10, 2, 4, 6, 8
G2

66848 81867

22
G3

29114 16778 90410
48586 20659 02222

34, 8
45, 8, 8
G4

4553 1012 7485 1902

53, 9
G5

7538 0782 6890
7882 9282 1345

60, 5, 7
78
G6

765 560 599

80,2,2,2,5,6
G7

80 34 48 16

90, 9
Mã ĐB: 4 5 6 9 12 17 18 20 (PH)

25. XSMB Chủ Nhật ngày 30-6-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB4452902, 6
G1

97547

11, 4, 9
G2

44076 29381

23, 3, 9, 9
G3

58958 68481 51093
99106 23245 61102

37
45, 6, 6, 7, 8
G4

9146 4482 7411 5298

56, 8
G5

3729 5174 5314
2979 6682 0037

6
71, 4, 6, 9
G6

523 819 023

81, 1, 2, 2
G7

46 71 48 56

93, 8
Mã ĐB: 2 6 7 14 17 18 19 20 (PG)

26. XSMB Thứ Bảy ngày 29-6-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB7804900, 4, 4, 5
G1

78125

14
G2

71354 56545

23, 5, 5
G3

85530 01461 42672
62340 07705 00214

30, 3, 6, 9
40,1,2,3,5,9
G4

9704 4925 3836 8243

54, 6, 9
G5

0823 8842 5739
5778 4241 8133

61, 6
72, 8
G6

656 085 359

85
G7

00 90 04 66

90
Mã ĐB: 1 2 5 8 11 13 14 16 (PF)

27. XSMB Thứ Sáu ngày 28-6-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB7136804, 9
G1

37047

17, 7, 8
G2

84442 56225

24, 5, 7, 7
G3

69417 89059 36448
34054 31392 57409

34
42, 7, 8
G4

9191 7866 2417 9124

51, 4, 9
G5

8573 7683 6096
3534 6975 9627

65, 6, 8
73, 5
G6

151 127 565

82, 3, 4
G7

04 84 18 82

91, 2, 6
Mã ĐB: 3 5 7 8 10 14 16 17 (PE)

28. XSMB Thứ Năm ngày 27-6-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB5159901, 4, 7, 9
G1

63081

14, 6
G2

91970 36583

22, 3, 6, 6
G3

22101 19531 28466
47309 72116 36463

31
42, 5, 6
G4

2523 2726 7970 3522

55
G5

5389 5655 9126
6767 7107 9342

63, 6, 7
70, 0
G6

604 892 995

81, 3, 9
G7

45 95 46 14

92, 5, 5, 9
Mã ĐB: 2 8 11 12 16 17 18 20 (PD)

29. XSMB Thứ Tư ngày 26-6-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB0423203, 4
G1

26980

10,0,1,1,2,3
G2

29532 33792

22, 3, 3, 4, 7
G3

67280 04565 83061
21327 79276 83284

32, 2
4
G4

0923 5123 9710 6813

5
G5

5810 5703 0266
6712 3204 5681

61, 3, 5, 6
76, 9
G6

111 422 211

80, 0, 1, 3, 4
G7

63 83 79 24

92
Mã ĐB: 3 5 8 11 14 18 19 20 (PC)

30. XSMB Thứ Ba ngày 25-6-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB6008200, 0, 3, 9
G1

56295

16
G2

58871 42384

20, 5, 8, 8
G3

84336 74928 28100
89935 30350 15825

35, 6, 7
43, 5
G4

0820 2356 9175 4416

50, 6
G5

3894 2168 8203
8200 0097 9537

68
71, 5, 6
G6

945 843 698

82, 4
G7

76 28 09 92

92, 4, 5, 7, 8
Mã ĐB: 1 2 4 5 7 8 15 19 (PB)

Dịch vụ xổ số kiến thiết chuyên nghiệp XSMB66 – Cập nhật kết quả xổ số uy tín và chính xác nhất

Xsmb66, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp trong ngành xổ số kiến thiết ba đài cũng như cập nhật kết quả xổ số uy tín và chính xác nhất. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và sự tận tâm, chúng tôi đem đến sự đa dạng trong dịch vụ. Không dừng lại đó, xsmb66 không ngừng cải tiến để đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Tổng quan về dịch vụ xổ số kiến thiết chuyên nghiệp Xsmb66

Thị trường xổ số kiến thiết hôm nay vẫn luôn là loại hình hoạt động mạnh mẽ ở Việt Nam. Các nhu cầu liên quan đến ngành xổ số cũng theo đó được tăng lên. Tuy nhiên, thì nhiều công ty xổ số hiện nay được thành lập để thực hiện các hành vi lừa đảo khách hàng, khiến nhiều người bị thiệt hại. Nắm bắt được điều này, Xsmb66 đã được thành lập để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng với tiêu chí uy tín và chính xác. 

Dịch vụ chuyên nghiệp ra đời vào ngày 01/11/1999 và hứa hẹn sẽ đem đến cho khách hàng nhiều dịch vụ hữu ích. Trong vòng 2 năm tới, xsmb66.com sẽ là website cập nhật tin tức kết quả xsmb66 của cả ba đài (xsmb, xsmt, xsmn), công cụ tra cứu, thống kê và nhiều dịch vụ xổ số khác một cách nhanh nhất và đáng tin cậy nhất.

Đối với khách hàng, chúng tôi cũng luôn mong muốn đem đến một sân chơi xổ số lành mạnh, dễ dàng nhưng không kém phần hấp dẫn. Những ý kiến đóng góp của khách hàng sẽ được Xsmb66 tổng hợp, phân tích và có những thay đổi tích cực để luôn mang đến dịch vụ có chất lượng ngày càng tốt hơn. 

Kèo Nhà Cái

Các dịch vụ xổ số kiến thiết hiện có của Xsmb66

Hiện nay Dịch vụ chuyên nghiệp Xsmb66 đang cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chính gồm có: cập nhật kết quả xổ số, tra cứu, thống kê, phân tích kết quả xổ số kiến thiết ba đài. Ngoài ra, còn có các chuyên mục thú vị và nhiều tin tức liên quan trong ngành xổ số. 

Tra cứu và xem trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết ngày hôm nay mới nhất

Theo khảo sát thì nhu cầu tra cứu và xem trực tiếp kqxs mới nhất là cao nhất. Đó là cũng là lý do tại sao Xsmb66 lại đầu tư phát triển mạnh dịch vụ xem trực tiếp kết quả xsmn, Bắc và Trung.

Về mặt giao diện sử dụng, để cho khách hàng không không gặp nhiều khó khăn khi sử dụng dịch vụ, chúng tôi đã thiết kế giao diện tiện ích và dễ dùng. Đội ngũ nhân viên phân tích kỹ tâm lý khi dùng của khách hàng, để có những thiết kế các chuyên mục ở những vị trí thuận mắt, dễ dàng cho khách hàng tìm thấy và truy cập. 

Tất nhiên, về mặt thẩm mỹ cũng được trau chuốt, màu sắc hài hòa. Đặc biệt là tốc độ truy cập website nhanh, để người dùng có những trải nghiệm tốt nhất. 

Về mặt nội dung, mọi thông tin do xsmb66.com cung cấp đều được lấy từ nguồn tin tức xsmb66 chính thống và độ chính xác cao nhất. Các tin tức mới về xsmt, miền Nam và miền Bắc sẽ được đăng tải với tốc độ nhanh chóng, sớm để cho khách hàng bắt kịp được. Ngoài ra, khách hàng có thể tìm kiếm thông tin xổ số kiến thiết hôm qua, xổ số kiến thiết 3 miền từ các ngày trước đó.

Thống kê, phân tích kết quả xổ số kiến thiết

Dịch vụ thống kê, phân tích kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Trung, Nam là một công cụ rất quan trọng đối với những người chơi xổ số một cách chuyên sâu. Dựa vào nguồn thông do Xsmb66 cung cấp, người chơi sẽ có những phán đoán và kết luận riêng để đưa ra cách chơi phù hợp và hiệu quả. 

Để có nhiều thông tin hơn cho khách hàng tham khảo và nghiên cứu, thì Xsmb66 đã tổng hợp rất nhiều dạng thống kê và phân tích. Không chỉ là số liệu tổng hợp trong khoảng thời gian ngắn (xổ số kiến thiết 30 ngày, 40 ngày…), mà còn phát triển lên tới chu kỳ dài hơn. Ví dụ như các bảng thống kê hơn 100 ngày hoặc được tính theo năm. Sự đa dạng này chắc chắn là sẽ nguồn dữ liệu lớn để khách hàng có thể gia nhập vào loại hình trò chơi này theo cách hiệu quả hơn. 

chơi xổ số

Một số loại thống kê xổ số kiến thiết 3 miền hằng tuần hiện nay đang có trên Xsmb66 như:

  • xổ số kiến thiết thứ 2 hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ ba hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ tư hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ năm hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ 6 hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ 7 hằng tuần
  • xổ số kiến thiết chủ nhật hằng tuần

Và còn nhiều loại thống kê khác để khách hàng có thể lựa chọn.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Xsmb66

Để có thể cung cấp được những dịch vụ chất lượng cao thì đòi hỏi phải có một đội ngũ có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Hiểu rõ điều đó, Xsmb66 đã chiêu mộ và đào tạo nhiều chuyên gia phân tích kqxs chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm trong ngành xổ số.

Đội ngũ nhân viên được đào tạo để làm việc với cường độ cao. Liên tục cập nhật các tin tức mới, thông tin được lấy từ nguồn chính thống, uy tín và tốc độ cập nhật nhanh. Các chuyên gia phân tích sẽ tổng hợp đa dạng các loại thống kê, và dựa trên cơ sở đó để có những phân tích cho khách hàng tham gia chơi xổ số kiến thiết. Khách hàng có thể tham khảo những phân tích này để có quyết định cho riêng mình.

Lời kết

Xsmb66 xin chân thành cảm ơn tất cả sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Dựa trên những đánh giá của quý khách, chúng tôi sẽ luôn thay đổi tích cực để đem đến sản phẩm, dịch vụ xổ số kiến thiết có chất lượng cao. Mọi đóng góp, ý kiến xin được gửi về địa chỉ liên hệ sau:

Thông tin liên hệ với dịch vụ chuyên nghiệp XSMB66:

Thương hiệu: XSMB66

Địa chỉ: 45 Đường số 18D, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://xsmb66.com/

SĐT: 0782546834

Gmail: [email protected]

Could not resolve: 1 (Could not contact DNS servers)
Close
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon
mini-game-logo
aws_56 aws_57 aws_64 aws_65 aws_74