Tra kết quả

1. XSMB Thứ Bảy ngày 22-6-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB2436201, 3, 6
G1

36143

10, 1, 5
G2

80759 88565

23, 3, 5
G3

86584 84923 60925
16611 47432 94039

32, 6, 9
43, 9
G4

2964 1915 6706 0171

59, 9, 9
G5

7249 1179 3059
9636 8423 4066

62, 4, 5, 6
70, 1, 9
G6

803 059 596

84, 7
G7

70 87 10 01

96
Mã ĐB: 1 2 4 7 9 11 14 19 (NY)

2. XSMB Thứ Sáu ngày 21-6-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB1429606
G1

22522

11, 3, 7, 9
G2

16413 77472

22, 8, 9
G3

12845 04835 56642
03806 07785 15529

35, 7
42, 2, 5, 7
G4

0992 5547 1099 0542

51, 2
G5

0689 4519 8337
6728 9897 5595

61
72, 6
G6

389 051 276

85, 9, 9
G7

11 52 17 61

92, 5, 6, 7, 9
Mã ĐB: 3 4 6 7 8 9 12 15 (NX)

3. XSMB Thứ Năm ngày 20-6-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB8143902, 4
G1

72590

17, 9, 9
G2

71945 14138

2
G3

06355 06319 77494
79976 21958 83540

32, 3, 8, 9
40, 0, 4, 5, 9
G4

9583 1049 8833 9394

51, 5, 8
G5

2519 9266 6072
0151 4902 8572

66, 8
72, 2, 6
G6

683 444 632

83, 3
G7

17 04 40 68

90, 4, 4
Mã ĐB: 2 4 6 11 13 14 16 17 (NV)

4. XSMB Thứ Tư ngày 19-6-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB3756702, 7
G1

66937

11, 4
G2

25002 58693

23, 4, 9
G3

03671 38466 76277
95589 54561 50911

32, 7
41, 2, 9
G4

5029 1256 4549 4432

55, 6, 7
G5

4493 9241 1095
9179 4924 2507

61, 6, 7
71, 7, 8, 9
G6

657 014 523

89, 9
G7

55 42 78 89

93, 3, 5
Mã ĐB: 3 4 5 11 12 13 14 17 (NU)

5. XSMB Thứ Ba ngày 18-6-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB7499002, 6
G1

57985

10
G2

77484 33052

26
G3

81364 58674 12602
83695 31774 54774

32
40, 6, 9
G4

0166 1499 3561 9098

52, 3, 6
G5

8561 3686 5040
9249 8868 3006

61, 1, 4, 6, 8
70, 4, 4, 4
G6

726 553 932

84, 5, 6
G7

70 10 56 46

90, 5, 8, 9
Mã ĐB: 5 6 7 8 13 15 17 18 (NT)

6. XSMB Thứ Hai ngày 17-6-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB0000202, 3, 7, 9
G1

89539

17, 7
G2

65196 14242

22
G3

36791 17465 17396
80834 74698 49217

30, 2, 4, 8, 9
42, 6, 9
G4

1790 4909 3532 7588

52, 3, 9
G5

8464 6230 8652
5138 0853 7207

64, 5
72
G6

959 746 249

88
G7

22 72 17 03

90, 1, 6, 6, 8
Mã ĐB: 1 2 8 9 12 13 14 17 (NS)

7. XSMB Chủ Nhật ngày 16-6-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB175970
G1

14213

10, 3, 6, 6
G2

82057 25910

20, 4, 9
G3

34016 95620 66695
91089 19149 96769

32, 7, 9
41, 9
G4

6324 9371 9341 9350

50, 4, 6, 7
G5

2516 2437 5066
6839 9669 4629

66, 6, 9, 9
70, 1
G6

254 366 156

81, 9
G7

70 32 96 81

95, 6, 7
Mã ĐB: 1 4 8 13 14 17 18 19 (NR)

8. XSMB Thứ Bảy ngày 15-6-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB4036906
G1

61635

12, 3, 6, 8
G2

85885 89164

21, 6
G3

82363 05118 15616
00383 01112 13463

35
45
G4

4569 1845 1353 4889

52, 3, 9
G5

2173 0478 0898
7159 1769 3106

63,3,4,7,9,9,9
73, 7, 8
G6

121 026 567

83, 5, 9
G7

13 77 96 52

96, 8
Mã ĐB: 2 4 8 9 10 13 16 17 (NQ)

9. XSMB Thứ Sáu ngày 14-6-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB8028701, 4, 6, 8, 9
G1

34741

12, 6
G2

16604 76482

22, 8
G3

80163 33022 10306
28950 52944 14753

33
41,1,3,4,5,5
G4

8777 0545 3401 4633

50, 3, 9
G5

2108 0141 8279
6228 8145 6843

60, 3
77, 9
G6

716 160 396

82, 7
G7

59 09 12 90

90, 6
Mã ĐB: 6 7 8 11 12 14 16 19 (NP)

10. XSMB Thứ Năm ngày 13-6-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB2982602, 2
G1

13498

16, 8
G2

63321 15802

21, 1, 6
G3

27738 56163 93997
37190 12592 30960

33, 5, 8
43, 8
G4

7699 2850 6191 4221

50
G5

0718 9433 5262
1981 5778 0943

60, 2, 3
75, 8, 9
G6

179 216 075

81
G7

98 35 48 02

90,1,2,7,8,8,9
Mã ĐB: 1 4 7 8 12 18 19 20 (NM)

11. XSMB Thứ Tư ngày 12-6-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB8625503
G1

11249

15
G2

87129 59903

25, 9
G3

95365 98371 70344
83998 20757 20659

32, 7
44, 6, 9
G4

2837 7870 1969 4974

54,4,5,6,7,9
G5

1254 9846 0925
0356 8262 2283

61, 2, 4, 5, 9
70, 1, 4, 5
G6

675 532 661

83, 4
G7

54 64 15 84

98
Mã ĐB: 2 3 4 8 12 15 17 20 (NL)

12. XSMB Thứ Ba ngày 11-6-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB1740900, 5, 7, 9
G1

34794

14, 5
G2

02491 77554

21, 2, 3
G3

05150 77600 92021
42931 73344 40793

31, 7
42, 4
G4

6405 9973 3742 9996

50, 2, 3, 4, 5
G5

2522 7755 3264
2637 9215 7973

60, 4
70, 3, 3
G6

460 970 823

8
G7

07 53 52 14

91, 3, 4, 6
Mã ĐB: 1 3 5 7 11 12 17 19 (NK)

13. XSMB Thứ Hai ngày 10-6-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB4446504, 6, 9
G1

74590

1
G2

42780 45659

23, 4, 9
G3

29196 34304 14475
53724 61637 14983

33, 7
46, 7
G4

2658 7187 9374 8323

50, 8, 9
G5

6582 0009 4547
5429 5950 0984

61, 5, 9
74, 5, 6
G6

646 461 869

80, 2, 3, 4, 7
G7

33 06 76 92

90, 2, 6
Mã ĐB: 3 4 7 10 14 17 19 20 (NH)

14. XSMB Chủ Nhật ngày 9-6-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB2922601, 6
G1

12081

18, 9
G2

04978 89159

20, 2, 2, 6
G3

75765 08766 58006
28080 09244 62832

32
44, 4
G4

7153 6944 3278 3322

53, 3, 9
G5

0120 9418 9965
9898 9701 1674

65, 5, 6, 6
74, 8, 8
G6

166 197 692

80, 1, 4
G7

22 53 84 19

92, 7, 8
Mã ĐB: 4 7 9 10 15 16 18 20 (NG)

15. XSMB Thứ Bảy ngày 8-6-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB6333304, 5, 9
G1

06115

10, 4, 5, 5, 9
G2

03604 47710

24, 9
G3

20814 12887 90480
76129 05409 67246

30, 3, 6
40, 6, 9
G4

8973 2636 4015 3549

58
G5

2605 8619 1376
6464 7730 5679

64, 6
73, 6, 9
G6

140 887 883

80, 3, 7, 7, 9
G7

24 89 58 66

9
Mã ĐB: 3 4 8 9 13 14 16 20 (NF)

16. XSMB Thứ Sáu ngày 7-6-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB0465101, 3
G1

66342

11, 2, 9
G2

03912 51761

25, 6
G3

53484 76450 06690
80944 64525 99819

32, 3
40, 2, 3, 4, 7
G4

3903 9166 9459 7593

50, 1, 7, 9
G5

3043 0440 4161
7333 9126 8586

61, 1, 6
7
G6

047 611 685

84, 5, 6
G7

32 96 57 01

90, 3, 6
Mã ĐB: 3 4 5 8 11 12 18 19 (NE)

17. XSMB Thứ Năm ngày 6-6-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB6668804, 6, 7, 7
G1

12104

10,0,4,6,6,7
G2

71206 88217

20, 3, 5, 8
G3

42266 44663 12063
02816 05016 55725

39
41, 1, 7
G4

4250 4823 6110 8859

50, 6, 9
G5

4556 5041 7581
7507 4539 8341

63, 3, 6
7
G6

320 047 190

81, 8
G7

28 07 14 10

90
Mã ĐB: 2 5 7 8 9 11 15 18 (ND)

18. XSMB Thứ Tư ngày 5-6-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB9785606, 8
G1

25539

16
G2

65648 89467

20, 1, 1, 9
G3

65378 77106 08335
31708 65245 27153

30, 1, 2, 5, 9
44, 5, 8
G4

4181 6295 4516 3382

53, 6
G5

5830 0821 8066
4292 3189 3421

66, 6, 7, 8
78
G6

031 966 620

81, 2, 9
G7

68 29 44 32

92, 5
Mã ĐB: 5 8 10 13 14 15 17 19 (NC)

19. XSMB Thứ Ba ngày 4-6-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB8612701, 4, 9
G1

95915

10, 5, 5, 8, 8
G2

86841 37274

21, 7, 9
G3

10829 19458 85562
07521 85701 70057

3
41, 2, 6
G4

1080 3809 6267 5179

55, 7, 7, 8
G5

5260 6110 9746
1518 6504 4996

60, 2, 7
74, 8, 9
G6

942 278 257

80, 2
G7

15 82 18 55

96
Mã ĐB: 4 6 9 11 12 13 18 20 (NB)

20. XSMB Thứ Hai ngày 3-6-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB3502403, 9
G1

46369

10, 2, 3, 4, 5
G2

76603 27648

20, 4, 5, 5
G3

55510 32786 54609
39479 29714 06833

33
41, 5, 8, 8
G4

7020 8676 3089 5912

5
G5

9288 0277 3980
8641 4689 7198

69
76, 7, 8, 9
G6

225 813 825

80, 6, 8, 9, 9
G7

78 48 45 15

98
Mã ĐB: 1 2 7 11 13 16 19 20 (NA)

21. XSMB Chủ Nhật ngày 2-6-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB2707000, 3, 7, 8
G1

02994

11, 2, 3, 7, 8
G2

36292 52317

27
G3

07937 14608 10458
06213 58868 17285

36, 7, 8
48
G4

6972 5496 2027 0066

58
G5

9438 1307 9291
6736 0777 0712

66, 8
70, 2, 7
G6

000 718 703

85
G7

99 90 48 11

90,1,2,4,6,9
Mã ĐB: 1 2 3 4 9 10 12 20 (MZ)

22. XSMB Thứ Bảy ngày 1-6-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB1261200, 1, 1
G1

12229

12, 3, 9, 9
G2

52445 78001

29
G3

35540 84186 27880
36730 86783 11313

30, 9
40, 1, 5, 9
G4

4189 8855 7970 2800

55, 9, 9
G5

8482 7801 1359
6659 5441 4180

68
70, 0, 7
G6

019 239 877

80,0,2,3,6,9
G7

70 49 68 19

9
Mã ĐB: 2 3 6 8 12 16 17 20 (MY)

23. XSMB Thứ Sáu ngày 31-5-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB0610202, 4, 9
G1

01933

10, 5, 7
G2

05985 82337

24, 7, 8
G3

66092 09778 31470
86344 51339 93810

33, 5, 7, 9
44, 9
G4

6817 0115 8527 9928

5
G5

8786 2182 3849
8794 2860 3424

60
70, 0, 2, 8
G6

109 070 092

82, 5, 6
G7

35 72 90 04

90, 2, 2, 4
Mã ĐB: 8 11 13 14 15 16 18 19 (MX)

24. XSMB Thứ Năm ngày 30-5-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB9893208
G1

74989

12, 2, 6
G2

63943 68861

25, 6, 8, 9
G3

14371 59962 35608
24625 99816 03229

30, 1, 2, 2, 8
43, 4, 8
G4

5752 1244 3526 3796

52, 2
G5

9831 9248 3552
9192 2768 1230

61, 2, 8, 8
71
G6

512 138 128

84, 9
G7

12 84 68 32

92, 6
Mã ĐB: 3 7 10 11 12 13 17 19 (MV)

25. XSMB Thứ Tư ngày 29-5-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB6003100, 3, 7, 9
G1

50514

10, 4, 4
G2

09514 54630

20, 2, 7
G3

36198 03676 41622
63989 83565 13439

30, 1, 9
42, 3, 9
G4

8127 7042 3981 9883

50, 2, 4
G5

4909 7503 1143
5354 5950 6000

65, 6
76
G6

666 096 210

81, 3, 9
G7

07 20 52 49

96, 8
Mã ĐB: 1 3 4 5 7 10 14 19 (MU)

26. XSMB Thứ Ba ngày 28-5-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB4749003
G1

72043

11, 2, 4
G2

09830 29003

25, 9
G3

30879 15157 62025
16755 23357 05880

30, 2, 2, 5, 7
41, 3
G4

8291 6953 9981 1132

53, 5, 7, 7
G5

0811 0341 2380
4935 4914 8694

63
75, 9
G6

232 937 880

80, 0, 0, 1
G7

63 29 75 12

90, 1, 4
Mã ĐB: 2 9 10 12 14 15 16 18 (MT)

27. XSMB Thứ Hai ngày 27-5-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB7257800, 7, 8
G1

03162

12, 9
G2

29946 49185

20, 1, 1, 2
G3

10694 39375 83675
96521 94508 49856

32
40, 1, 6, 9
G4

5521 7559 0698 8712

52, 6, 9
G5

1793 4900 1219
2541 0475 3049

62, 3
75, 5, 5, 8
G6

322 063 620

85
G7

40 07 32 52

93, 4, 8
Mã ĐB: 1 5 8 12 14 15 16 19 (MS)

28. XSMB Chủ Nhật ngày 26-5-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB5339808, 8
G1

12478

12, 5, 5
G2

14385 06275

2
G3

50369 07115 73615
52752 37780 90972

33, 4
40
G4

1340 3208 3152 1799

52, 2, 9
G5

5570 7834 5867
5173 2969 1012

61, 7, 9, 9
70,2,3,5,8,8
G6

288 878 459

80, 5, 8
G7

61 92 08 33

92, 8, 9
Mã ĐB: 1 3 5 8 12 13 19 20 (MR)

29. XSMB Thứ Bảy ngày 25-5-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB097430
G1

80957

10, 2, 2, 5, 9
G2

58795 38612

23, 3, 9
G3

30165 99475 59693
26647 80994 67715

32
42, 3, 3, 7, 8
G4

7348 3723 9468 7032

50, 5, 7
G5

1192 3750 3229
4263 1412 7585

63, 5, 8
75
G6

192 342 319

85
G7

43 55 10 23

92, 2, 3, 4, 5
Mã ĐB: 3 4 6 7 16 17 18 20 (MQ)

30. XSMB Thứ Sáu ngày 24-5-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB7009802, 3, 4, 9
G1

97488

10,0,1,2,4,9
G2

81877 42410

21, 2
G3

78164 41219 93046
13510 18781 03112

30
46
G4

1380 5811 1579 9803

5
G5

4821 3430 6260
1609 5871 9504

60, 0, 4, 5
70, 1, 7, 9
G6

065 714 870

80, 1, 2, 8
G7

82 60 02 22

98
Mã ĐB: 1 2 4 5 7 8 10 14 (MP)

Dịch vụ xổ số kiến thiết chuyên nghiệp XSMB66 – Cập nhật kết quả xổ số uy tín và chính xác nhất

Xsmb66, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp trong ngành xổ số kiến thiết ba đài cũng như cập nhật kết quả xổ số uy tín và chính xác nhất. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và sự tận tâm, chúng tôi đem đến sự đa dạng trong dịch vụ. Không dừng lại đó, xsmb66 không ngừng cải tiến để đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Tổng quan về dịch vụ xổ số kiến thiết chuyên nghiệp Xsmb66

Thị trường xổ số kiến thiết hôm nay vẫn luôn là loại hình hoạt động mạnh mẽ ở Việt Nam. Các nhu cầu liên quan đến ngành xổ số cũng theo đó được tăng lên. Tuy nhiên, thì nhiều công ty xổ số hiện nay được thành lập để thực hiện các hành vi lừa đảo khách hàng, khiến nhiều người bị thiệt hại. Nắm bắt được điều này, Xsmb66 đã được thành lập để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng với tiêu chí uy tín và chính xác. 

Dịch vụ chuyên nghiệp ra đời vào ngày 01/11/1999 và hứa hẹn sẽ đem đến cho khách hàng nhiều dịch vụ hữu ích. Trong vòng 2 năm tới, xsmb66.com sẽ là website cập nhật tin tức kết quả xsmb66 của cả ba đài (xsmb, xsmt, xsmn), công cụ tra cứu, thống kê và nhiều dịch vụ xổ số khác một cách nhanh nhất và đáng tin cậy nhất.

Đối với khách hàng, chúng tôi cũng luôn mong muốn đem đến một sân chơi xổ số lành mạnh, dễ dàng nhưng không kém phần hấp dẫn. Những ý kiến đóng góp của khách hàng sẽ được Xsmb66 tổng hợp, phân tích và có những thay đổi tích cực để luôn mang đến dịch vụ có chất lượng ngày càng tốt hơn. 

Kèo Nhà Cái

Các dịch vụ xổ số kiến thiết hiện có của Xsmb66

Hiện nay Dịch vụ chuyên nghiệp Xsmb66 đang cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chính gồm có: cập nhật kết quả xổ số, tra cứu, thống kê, phân tích kết quả xổ số kiến thiết ba đài. Ngoài ra, còn có các chuyên mục thú vị và nhiều tin tức liên quan trong ngành xổ số. 

Tra cứu và xem trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết ngày hôm nay mới nhất

Theo khảo sát thì nhu cầu tra cứu và xem trực tiếp kqxs mới nhất là cao nhất. Đó là cũng là lý do tại sao Xsmb66 lại đầu tư phát triển mạnh dịch vụ xem trực tiếp kết quả xsmn, Bắc và Trung.

Về mặt giao diện sử dụng, để cho khách hàng không không gặp nhiều khó khăn khi sử dụng dịch vụ, chúng tôi đã thiết kế giao diện tiện ích và dễ dùng. Đội ngũ nhân viên phân tích kỹ tâm lý khi dùng của khách hàng, để có những thiết kế các chuyên mục ở những vị trí thuận mắt, dễ dàng cho khách hàng tìm thấy và truy cập. 

Tất nhiên, về mặt thẩm mỹ cũng được trau chuốt, màu sắc hài hòa. Đặc biệt là tốc độ truy cập website nhanh, để người dùng có những trải nghiệm tốt nhất. 

Về mặt nội dung, mọi thông tin do xsmb66.com cung cấp đều được lấy từ nguồn tin tức xsmb66 chính thống và độ chính xác cao nhất. Các tin tức mới về xsmt, miền Nam và miền Bắc sẽ được đăng tải với tốc độ nhanh chóng, sớm để cho khách hàng bắt kịp được. Ngoài ra, khách hàng có thể tìm kiếm thông tin xổ số kiến thiết hôm qua, xổ số kiến thiết 3 miền từ các ngày trước đó.

Thống kê, phân tích kết quả xổ số kiến thiết

Dịch vụ thống kê, phân tích kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Trung, Nam là một công cụ rất quan trọng đối với những người chơi xổ số một cách chuyên sâu. Dựa vào nguồn thông do Xsmb66 cung cấp, người chơi sẽ có những phán đoán và kết luận riêng để đưa ra cách chơi phù hợp và hiệu quả. 

Để có nhiều thông tin hơn cho khách hàng tham khảo và nghiên cứu, thì Xsmb66 đã tổng hợp rất nhiều dạng thống kê và phân tích. Không chỉ là số liệu tổng hợp trong khoảng thời gian ngắn (xổ số kiến thiết 30 ngày, 40 ngày…), mà còn phát triển lên tới chu kỳ dài hơn. Ví dụ như các bảng thống kê hơn 100 ngày hoặc được tính theo năm. Sự đa dạng này chắc chắn là sẽ nguồn dữ liệu lớn để khách hàng có thể gia nhập vào loại hình trò chơi này theo cách hiệu quả hơn. 

chơi xổ số

Một số loại thống kê xổ số kiến thiết 3 miền hằng tuần hiện nay đang có trên Xsmb66 như:

  • xổ số kiến thiết thứ 2 hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ ba hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ tư hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ năm hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ 6 hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ 7 hằng tuần
  • xổ số kiến thiết chủ nhật hằng tuần

Và còn nhiều loại thống kê khác để khách hàng có thể lựa chọn.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Xsmb66

Để có thể cung cấp được những dịch vụ chất lượng cao thì đòi hỏi phải có một đội ngũ có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Hiểu rõ điều đó, Xsmb66 đã chiêu mộ và đào tạo nhiều chuyên gia phân tích kqxs chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm trong ngành xổ số.

Đội ngũ nhân viên được đào tạo để làm việc với cường độ cao. Liên tục cập nhật các tin tức mới, thông tin được lấy từ nguồn chính thống, uy tín và tốc độ cập nhật nhanh. Các chuyên gia phân tích sẽ tổng hợp đa dạng các loại thống kê, và dựa trên cơ sở đó để có những phân tích cho khách hàng tham gia chơi xổ số kiến thiết. Khách hàng có thể tham khảo những phân tích này để có quyết định cho riêng mình.

Lời kết

Xsmb66 xin chân thành cảm ơn tất cả sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Dựa trên những đánh giá của quý khách, chúng tôi sẽ luôn thay đổi tích cực để đem đến sản phẩm, dịch vụ xổ số kiến thiết có chất lượng cao. Mọi đóng góp, ý kiến xin được gửi về địa chỉ liên hệ sau:

Thông tin liên hệ với dịch vụ chuyên nghiệp XSMB66:

Thương hiệu: XSMB66

Địa chỉ: 45 Đường số 18D, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://xsmb66.com/

SĐT: 0782546834

Gmail: [email protected]


Warning: A non-numeric value encountered in /www/wwwroot/xsmb66.com/wp-content/themes/xoso/helpers/list-table-lottery.php on line 56
Could not resolve: 1 (Could not contact DNS servers)
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon
mini-game-logo
aws_56 aws_57 aws_64 aws_65 aws_74