Tra kết quả

1. XSMB Thứ Ba ngày 28-5-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB4749003
G1

72043

11, 2, 4
G2

09830 29003

25, 9
G3

30879 15157 62025
16755 23357 05880

30, 2, 2, 5, 7
41, 3
G4

8291 6953 9981 1132

53, 5, 7, 7
G5

0811 0341 2380
4935 4914 8694

63
75, 9
G6

232 937 880

80, 0, 0, 1
G7

63 29 75 12

90, 1, 4
Mã ĐB: 2 9 10 12 14 15 16 18 (MT)

2. XSMB Thứ Hai ngày 27-5-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB7257800, 7, 8
G1

03162

12, 9
G2

29946 49185

20, 1, 1, 2
G3

10694 39375 83675
96521 94508 49856

32
40, 1, 6, 9
G4

5521 7559 0698 8712

52, 6, 9
G5

1793 4900 1219
2541 0475 3049

62, 3
75, 5, 5, 8
G6

322 063 620

85
G7

40 07 32 52

93, 4, 8
Mã ĐB: 1 5 8 12 14 15 16 19 (MS)

3. XSMB Chủ Nhật ngày 26-5-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB5339808, 8
G1

12478

12, 5, 5
G2

14385 06275

2
G3

50369 07115 73615
52752 37780 90972

33, 4
40
G4

1340 3208 3152 1799

52, 2, 9
G5

5570 7834 5867
5173 2969 1012

61, 7, 9, 9
70,2,3,5,8,8
G6

288 878 459

80, 5, 8
G7

61 92 08 33

92, 8, 9
Mã ĐB: 1 3 5 8 12 13 19 20 (MR)

4. XSMB Thứ Bảy ngày 25-5-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB097430
G1

80957

10, 2, 2, 5, 9
G2

58795 38612

23, 3, 9
G3

30165 99475 59693
26647 80994 67715

32
42, 3, 3, 7, 8
G4

7348 3723 9468 7032

50, 5, 7
G5

1192 3750 3229
4263 1412 7585

63, 5, 8
75
G6

192 342 319

85
G7

43 55 10 23

92, 2, 3, 4, 5
Mã ĐB: 3 4 6 7 16 17 18 20 (MQ)

5. XSMB Thứ Sáu ngày 24-5-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB7009802, 3, 4, 9
G1

97488

10,0,1,2,4,9
G2

81877 42410

21, 2
G3

78164 41219 93046
13510 18781 03112

30
46
G4

1380 5811 1579 9803

5
G5

4821 3430 6260
1609 5871 9504

60, 0, 4, 5
70, 1, 7, 9
G6

065 714 870

80, 1, 2, 8
G7

82 60 02 22

98
Mã ĐB: 1 2 4 5 7 8 10 14 (MP)

6. XSMB Thứ Năm ngày 23-5-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB1318201, 4, 5, 7
G1

64473

10
G2

58976 80232

2
G3

65555 53210 45207
14837 11304 47605

32, 7
41, 6, 7
G4

1946 6656 2147 6690

51, 5, 6
G5

2484 5860 7889
6268 2267 8394

60, 0, 2, 7, 8
72, 3, 6
G6

272 701 862

82, 4, 7, 9
G7

51 87 41 60

90, 4
Mã ĐB: 3 5 6 8 11 13 14 20 (MN)

7. XSMB Thứ Tư ngày 22-5-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB3939706, 8, 8
G1

45487

12, 7
G2

31476 00040

22, 6, 6
G3

47830 45608 32162
70312 68143 75822

30, 6
40, 3, 4, 5
G4

0668 1475 4436 5595

55
G5

1774 6655 7678
7745 1426 4108

61, 2, 2, 4, 8
74, 5, 6, 8
G6

126 617 344

87
G7

06 61 62 64

95, 7
Mã ĐB: 4 5 6 8 12 14 16 18 (ML)

8. XSMB Thứ Ba ngày 21-5-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB5520000,1,2,6,9,9
G1

18539

18
G2

69018 79701

28
G3

77775 27106 44932
69463 49358 74462

32, 2, 7, 9
45, 7
G4

6188 9885 3428 9737

50, 8
G5

1245 1061 4589
0309 8867 2047

61, 2, 3, 7
73, 5, 9
G6

832 502 909

85, 7, 8, 9
G7

79 73 50 87

9
Mã ĐB: 3 8 9 10 11 17 19 20 (MK)

9. XSMB Thứ Hai ngày 20-5-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB0596608
G1

60275

10
G2

72725 90891

20, 2, 2, 4, 5
G3

56652 91186 16367
64845 09049 06322

3
45, 9
G4

0220 6622 9353 0452

50, 2, 2, 2, 3
G5

9510 9372 3898
4781 9369 2390

61, 6, 7, 9
72, 5
G6

695 561 208

81, 6, 9
G7

24 50 89 52

90, 1, 5, 8
Mã ĐB: 1 2 3 6 8 9 17 19 (MH)

10. XSMB Chủ Nhật ngày 19-5-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB1447802, 5
G1

08543

10
G2

83125 92133

24, 5
G3

92796 76639 97895
59002 03268 78862

33, 5, 9, 9
43, 8
G4

0077 1962 4824 8339

5
G5

9892 6035 5510
5769 1348 4280

62, 2, 8, 8, 9
77, 8
G6

198 786 996

80, 5, 6
G7

68 85 05 96

92,5,6,6,6,8
Mã ĐB: 3 4 5 6 9 12 16 20 (MG)

11. XSMB Thứ Bảy ngày 18-5-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB9132204, 4, 5, 7, 9
G1

34422

17, 8, 9
G2

54587 91207

22, 2, 2, 2, 5
G3

65370 28969 87605
86304 25261 47953

34, 9
47
G4

8722 3565 3622 9776

53
G5

9794 6034 3664
4804 5847 1109

61, 4, 5, 9
70, 6
G6

439 382 725

80, 2, 7
G7

17 18 19 80

94
Mã ĐB: 2 5 7 9 12 13 15 16 (MF)

12. XSMB Thứ Sáu ngày 17-5-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB514680
G1

36545

10, 1, 1
G2

25740 88471

23
G3

71270 59190 24080
02738 14554 91467

31, 2, 8
40, 1, 5, 5, 9
G4

1610 7280 1449 3711

54, 4
G5

1990 2823 4099
1531 0662 6554

62, 2, 7, 7, 8
70, 1
G6

811 467 195

80, 0
G7

45 41 62 32

90, 0, 5, 9
Mã ĐB: 1 6 7 10 12 13 15 19 (ME)

13. XSMB Thứ Năm ngày 16-5-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB6103400, 6, 6, 9
G1

71290

1
G2

62348 50106

24, 5, 5
G3

88442 20468 98125
52900 60651 31992

30, 4, 8
42, 4, 4, 8
G4

2338 9068 9944 8906

51, 2
G5

2052 1282 6872
1395 3593 8574

65, 8, 8
72, 4
G6

165 824 844

82
G7

30 92 09 25

90, 2, 2, 3, 5
Mã ĐB: 1 2 4 9 12 13 17 19 (MD)

14. XSMB Thứ Tư ngày 15-5-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB0692609
G1

62025

10, 2, 2, 6, 7
G2

01409 55964

21, 5, 6, 9
G3

06652 08021 58498
38040 60194 51612

30, 1, 3, 6
40
G4

9231 5633 3688 2553

52, 2, 3
G5

1388 2016 7652
8917 9212 7390

64
70, 2
G6

336 470 610

88, 8, 9
G7

89 29 30 72

90, 4, 8
Mã ĐB: 1 2 5 7 8 16 17 18 (MC)

15. XSMB Thứ Ba ngày 14-5-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB1688003
G1

28703

10, 3, 4, 6, 8
G2

39525 63916

25, 6, 8
G3

15096 08691 26638
16518 93526 28481

31, 4, 8
45, 5, 8, 8
G4

8610 7148 0858 1031

58
G5

1597 2914 5213
4645 6661 9199

61, 3, 5, 6
7
G6

934 848 328

80, 1
G7

66 63 45 65

91, 6, 7, 9
Mã ĐB: 5 6 10 11 13 14 19 20 (MB)

16. XSMB Thứ Hai ngày 13-5-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB8439600, 2, 6, 7
G1

64440

13, 9
G2

12844 84462

20, 6, 7
G3

39690 88306 54902
80590 37165 66935

35, 7
40, 4, 9
G4

3100 7913 8862 4260

59
G5

8127 9549 6572
7683 7337 1419

60,2,2,2,3,5,7
72
G6

007 667 359

83
G7

63 62 20 26

90, 0, 6
Mã ĐB: 1 3 4 7 9 14 15 17 (MA)

17. XSMB Chủ Nhật ngày 12-5-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB5410505, 6, 8
G1

06147

19
G2

74859 97508

20, 1
G3

73957 99482 89320
24590 26706 66538

30, 3, 8
40, 7
G4

7963 9465 0076 7088

51, 2, 7, 9
G5

5862 9352 0691
2480 1519 4340

62, 3, 5
75, 6
G6

751 430 989

80, 2, 8, 9
G7

75 33 21 97

90, 1, 7
Mã ĐB: 6 7 10 12 14 17 18 20 (LZ)

18. XSMB Thứ Bảy ngày 11-5-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB9807600, 0, 2, 2, 6
G1

10832

1
G2

34069 56100

21, 6
G3

99345 21382 23746
71599 25382 85169

30, 2
45, 6
G4

0930 1587 9302 2080

50, 2
G5

0506 4079 4286
6281 9650 6402

64, 9, 9
76, 7, 9
G6

526 321 995

80,1,2,2,6,7
G7

64 52 00 77

95, 9
Mã ĐB: 2 3 6 9 10 13 14 20 (LY)

19. XSMB Thứ Sáu ngày 10-5-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB787360
G1

18262

14, 5, 5, 9
G2

50955 32467

25, 8
G3

23671 36298 05252
86570 16030 92419

30, 6
40
G4

9864 2396 4270 9528

52, 5, 7, 9
G5

3814 6159 4915
6569 5975 3971

61, 2, 4, 7, 9
70, 0, 1, 1, 5
G6

157 788 615

81, 8
G7

61 25 40 81

96, 8
Mã ĐB: 7 9 10 11 14 15 17 20 (LX)

20. XSMB Thứ Năm ngày 9-5-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB6032501
G1

15349

10, 2, 4
G2

32360 62341

25
G3

75210 62356 51398
75745 57573 85987

30, 4
41, 4, 5, 9
G4

1468 8155 2344 3177

53, 5, 6, 8, 9
G5

4101 1314 6459
5476 3361 9112

60, 1, 2, 8
71, 3, 6, 7
G6

358 053 489

87, 9
G7

34 30 62 71

98
Mã ĐB: 3 5 6 8 9 10 15 20 (LV)

21. XSMB Thứ Tư ngày 8-5-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB5609507, 9
G1

97809

10, 0, 9
G2

58525 99356

22,2,4,5,6,9
G3

37066 79058 17319
80729 82947 25743

35
43, 7
G4

3094 2057 5210 6852

52, 6, 6, 7, 8
G5

3379 9322 9426
1998 7384 9935

63, 6
73, 9
G6

963 856 373

84
G7

07 22 24 10

94, 5, 8
Mã ĐB: 1 2 4 5 9 15 18 20 (LU)

22. XSMB Thứ Ba ngày 7-5-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB1231701, 4
G1

81118

17, 7, 8
G2

75679 55486

22, 8
G3

53640 11641 98550
51697 35757 58353

30, 9
40, 1, 9
G4

4876 8039 6393 9366

50, 3, 7, 8
G5

1073 9098 6376
6149 3473 0458

60, 6
73, 3, 6, 6, 9
G6

004 560 330

86
G7

28 17 01 22

93, 7, 8
Mã ĐB: 5 6 7 8 10 12 13 15 (LT)

23. XSMB Thứ Hai ngày 6-5-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB8766100, 1, 3
G1

22441

11
G2

18944 47884

22, 4
G3

62669 61032 64782
29258 00675 55196

32, 2, 4
41, 4, 5
G4

6456 6301 0711 9193

56, 6, 8
G5

5000 1334 5056
5124 3581 8603

61, 7, 9
71, 5
G6

322 497 371

81, 2, 4
G7

45 32 98 67

93, 6, 7, 8
Mã ĐB: 1 4 9 11 17 18 19 20 (LS)

24. XSMB Chủ Nhật ngày 5-5-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB8018305
G1

07373

15
G2

48867 30896

20, 2, 7, 7
G3

17520 86768 30554
76145 87183 83127

30, 6
45
G4

7227 6852 1236 9205

52, 2, 4
G5

5395 1882 5795
5573 3815 0478

63, 7, 7, 8
73, 3, 8
G6

889 493 030

82, 3, 3, 9
G7

67 22 52 63

93, 5, 5, 6
Mã ĐB: 2 3 10 11 12 14 16 20 (LR)

25. XSMB Thứ Bảy ngày 4-5-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB9086903
G1

86258

10, 2, 7, 9
G2

96303 01790

20, 5, 8
G3

13869 54572 71317
12810 47525 03020

30, 2, 3
45
G4

0761 4562 7833 0419

50, 5, 8
G5

6674 2830 5075
6867 0477 9992

61, 2, 7, 9, 9
72, 4, 5, 7
G6

950 395 845

8
G7

12 28 32 55

90, 2, 5
Mã ĐB: 2 4 10 11 14 17 18 19 (LQ)

26. XSMB Thứ Sáu ngày 3-5-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB6485700, 0
G1

31913

11, 3, 8
G2

20095 44000

21
G3

92069 67021 52931
48277 11046 89999

31, 3
43, 5, 6
G4

1085 3878 8682 2686

57, 7
G5

5611 0078 5218
2300 4982 1733

69
77, 7, 8, 8
G6

245 377 183

82,2,3,5,6,9
G7

57 98 89 43

95, 8, 9
Mã ĐB: 1 5 7 10 11 13 14 18 (LP)

27. XSMB Thứ Năm ngày 2-5-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB2756701
G1

98924

18
G2

51863 96125

20,1,3,4,5,9
G3

32394 64549 84234
20036 87618 89421

32, 4, 6, 7, 9
40, 9
G4

7865 6190 9540 9899

5
G5

1929 1291 3732
4499 0501 0023

63, 3, 5, 5, 7
72, 4
G6

237 365 872

8
G7

39 63 74 20

90, 1, 4, 9, 9
Mã ĐB: 1 2 4 5 6 14 15 20 (LN)

28. XSMB Thứ Tư ngày 1-5-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB7203105, 7
G1

10292

18
G2

46130 26589

27
G3

90676 42039 96046
05589 71405 98943

30,1,2,3,5,9
43, 6
G4

7618 6107 6935 4766

52
G5

2832 7333 5398
2863 9727 6282

60, 1, 3, 6
76, 6, 7
G6

476 452 577

82, 9, 9
G7

95 61 60 97

92, 5, 7, 8
Mã ĐB: 1 2 4 11 12 15 18 20 (LM)

29. XSMB Thứ Ba ngày 30-4-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB4462400, 2
G1

05886

10, 1, 1, 2, 9
G2

75181 44812

23, 4, 8
G3

09211 39887 51882
98592 13100 35623

35
42, 7
G4

3810 5366 3352 3783

52, 3, 4, 4, 9
G5

9442 7335 4865
8702 9454 0153

64, 5, 6
7
G6

064 111 819

81, 2, 3, 6, 7
G7

47 59 54 28

92
Mã ĐB: 1 2 4 8 10 12 17 20 (LK)

30. XSMB Thứ Hai ngày 29-4-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB1587702, 3, 3, 4, 8
G1

86391

12, 8
G2

81274 81676

21, 8
G3

90575 32048 64302
41745 95540 13428

30, 2, 7
40, 2, 5, 8
G4

1937 2689 1242 1612

59
G5

8518 0804 5532
3564 2859 5321

60, 1, 4
74, 5, 6, 7
G6

460 330 803

82, 9
G7

08 61 03 82

91
Mã ĐB: 5 8 9 10 12 14 15 16 (LH)

Dịch vụ xổ số kiến thiết chuyên nghiệp XSMB66 – Cập nhật kết quả xổ số uy tín và chính xác nhất

Xsmb66, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp trong ngành xổ số kiến thiết ba đài cũng như cập nhật kết quả xổ số uy tín và chính xác nhất. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và sự tận tâm, chúng tôi đem đến sự đa dạng trong dịch vụ. Không dừng lại đó, xsmb66 không ngừng cải tiến để đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Tổng quan về dịch vụ xổ số kiến thiết chuyên nghiệp Xsmb66

Thị trường xổ số kiến thiết hôm nay vẫn luôn là loại hình hoạt động mạnh mẽ ở Việt Nam. Các nhu cầu liên quan đến ngành xổ số cũng theo đó được tăng lên. Tuy nhiên, thì nhiều công ty xổ số hiện nay được thành lập để thực hiện các hành vi lừa đảo khách hàng, khiến nhiều người bị thiệt hại. Nắm bắt được điều này, Xsmb66 đã được thành lập để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng với tiêu chí uy tín và chính xác. 

Dịch vụ chuyên nghiệp ra đời vào ngày 01/11/1999 và hứa hẹn sẽ đem đến cho khách hàng nhiều dịch vụ hữu ích. Trong vòng 2 năm tới, xsmb66.com sẽ là website cập nhật tin tức kết quả xsmb66 của cả ba đài (xsmb, xsmt, xsmn), công cụ tra cứu, thống kê và nhiều dịch vụ xổ số khác một cách nhanh nhất và đáng tin cậy nhất.

Đối với khách hàng, chúng tôi cũng luôn mong muốn đem đến một sân chơi xổ số lành mạnh, dễ dàng nhưng không kém phần hấp dẫn. Những ý kiến đóng góp của khách hàng sẽ được Xsmb66 tổng hợp, phân tích và có những thay đổi tích cực để luôn mang đến dịch vụ có chất lượng ngày càng tốt hơn. 

Kèo Nhà Cái

Các dịch vụ xổ số kiến thiết hiện có của Xsmb66

Hiện nay Dịch vụ chuyên nghiệp Xsmb66 đang cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chính gồm có: cập nhật kết quả xổ số, tra cứu, thống kê, phân tích kết quả xổ số kiến thiết ba đài. Ngoài ra, còn có các chuyên mục thú vị và nhiều tin tức liên quan trong ngành xổ số. 

Tra cứu và xem trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết ngày hôm nay mới nhất

Theo khảo sát thì nhu cầu tra cứu và xem trực tiếp kqxs mới nhất là cao nhất. Đó là cũng là lý do tại sao Xsmb66 lại đầu tư phát triển mạnh dịch vụ xem trực tiếp kết quả xsmn, Bắc và Trung.

Về mặt giao diện sử dụng, để cho khách hàng không không gặp nhiều khó khăn khi sử dụng dịch vụ, chúng tôi đã thiết kế giao diện tiện ích và dễ dùng. Đội ngũ nhân viên phân tích kỹ tâm lý khi dùng của khách hàng, để có những thiết kế các chuyên mục ở những vị trí thuận mắt, dễ dàng cho khách hàng tìm thấy và truy cập. 

Tất nhiên, về mặt thẩm mỹ cũng được trau chuốt, màu sắc hài hòa. Đặc biệt là tốc độ truy cập website nhanh, để người dùng có những trải nghiệm tốt nhất. 

Về mặt nội dung, mọi thông tin do xsmb66.com cung cấp đều được lấy từ nguồn tin tức xsmb66 chính thống và độ chính xác cao nhất. Các tin tức mới về xsmt, miền Nam và miền Bắc sẽ được đăng tải với tốc độ nhanh chóng, sớm để cho khách hàng bắt kịp được. Ngoài ra, khách hàng có thể tìm kiếm thông tin xổ số kiến thiết hôm qua, xổ số kiến thiết 3 miền từ các ngày trước đó.

Thống kê, phân tích kết quả xổ số kiến thiết

Dịch vụ thống kê, phân tích kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Trung, Nam là một công cụ rất quan trọng đối với những người chơi xổ số một cách chuyên sâu. Dựa vào nguồn thông do Xsmb66 cung cấp, người chơi sẽ có những phán đoán và kết luận riêng để đưa ra cách chơi phù hợp và hiệu quả. 

Để có nhiều thông tin hơn cho khách hàng tham khảo và nghiên cứu, thì Xsmb66 đã tổng hợp rất nhiều dạng thống kê và phân tích. Không chỉ là số liệu tổng hợp trong khoảng thời gian ngắn (xổ số kiến thiết 30 ngày, 40 ngày…), mà còn phát triển lên tới chu kỳ dài hơn. Ví dụ như các bảng thống kê hơn 100 ngày hoặc được tính theo năm. Sự đa dạng này chắc chắn là sẽ nguồn dữ liệu lớn để khách hàng có thể gia nhập vào loại hình trò chơi này theo cách hiệu quả hơn. 

chơi xổ số

Một số loại thống kê xổ số kiến thiết 3 miền hằng tuần hiện nay đang có trên Xsmb66 như:

  • xổ số kiến thiết thứ 2 hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ ba hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ tư hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ năm hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ 6 hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ 7 hằng tuần
  • xổ số kiến thiết chủ nhật hằng tuần

Và còn nhiều loại thống kê khác để khách hàng có thể lựa chọn.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Xsmb66

Để có thể cung cấp được những dịch vụ chất lượng cao thì đòi hỏi phải có một đội ngũ có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Hiểu rõ điều đó, Xsmb66 đã chiêu mộ và đào tạo nhiều chuyên gia phân tích kqxs chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm trong ngành xổ số.

Đội ngũ nhân viên được đào tạo để làm việc với cường độ cao. Liên tục cập nhật các tin tức mới, thông tin được lấy từ nguồn chính thống, uy tín và tốc độ cập nhật nhanh. Các chuyên gia phân tích sẽ tổng hợp đa dạng các loại thống kê, và dựa trên cơ sở đó để có những phân tích cho khách hàng tham gia chơi xổ số kiến thiết. Khách hàng có thể tham khảo những phân tích này để có quyết định cho riêng mình.

Lời kết

Xsmb66 xin chân thành cảm ơn tất cả sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Dựa trên những đánh giá của quý khách, chúng tôi sẽ luôn thay đổi tích cực để đem đến sản phẩm, dịch vụ xổ số kiến thiết có chất lượng cao. Mọi đóng góp, ý kiến xin được gửi về địa chỉ liên hệ sau:

Thông tin liên hệ với dịch vụ chuyên nghiệp XSMB66:

Thương hiệu: XSMB66

Địa chỉ: 45 Đường số 18D, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://xsmb66.com/

SĐT: 0782546834

Gmail: [email protected]


Warning: A non-numeric value encountered in /www/wwwroot/xsmb66.com/wp-content/themes/xoso/helpers/list-table-lottery.php on line 56
Could not resolve: 1 (Could not contact DNS servers)
challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon
mini-game-logo
aws_56 aws_57 aws_64 aws_65 aws_74