Tra kết quả

1. XSMB Thứ Năm ngày 22-2-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB8248804
G1

52311

11, 2, 3
G2

07072 42726

20, 5, 6, 6
G3

40481 49867 76166
29399 36193 63578

34, 7, 8
47, 8, 8
G4

9404 2834 6012 1448

50
G5

4126 1347 1048
7295 7820 8038

60, 6, 7
70, 2, 8
G6

450 637 460

81, 8
G7

25 70 90 13

90, 3, 5, 9
Mã ĐB: 2 3 6 7 10 11 12 18 (GD)

2. XSMB Thứ Tư ngày 21-2-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB9993708
G1

73548

13, 8, 8, 9
G2

40187 24052

28
G3

45049 69513 00318
99864 37934 67528

31, 4, 6, 7
40, 8, 9, 9
G4

9969 4749 3131 7918

51, 2
G5

5983 3688 4919
7340 8836 1898

61, 4, 4, 9
72
G6

661 051 291

83, 7, 8
G7

08 64 72 91

91, 1, 8
Mã ĐB: 2 5 7 9 13 14 17 20 (GC)

3. XSMB Thứ Ba ngày 20-2-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB5740600, 5, 6
G1

97758

15, 6, 8, 9
G2

37216 24939

21, 2
G3

30032 78750 31430
43822 43341 22605

30, 1, 2, 9, 9
41
G4

7939 8580 7131 0783

50, 6, 8
G5

0866 9656 7260
4515 7573 3621

60, 6, 8
73, 8, 9
G6

592 419 079

80, 3
G7

68 18 78 00

92
Mã ĐB: 2 5 6 7 12 13 17 20 (GB)

4. XSMB Thứ Hai ngày 19-2-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB7580101, 2
G1

19995

15, 9
G2

93219 56742

20, 4, 4, 4
G3

13459 21260 02582
01053 92502 27859

31
40, 2, 4
G4

1440 1020 4024 9170

53,4,7,8,9,9,9
G5

0057 6215 3858
8144 3559 8224

60, 4, 6
70
G6

554 331 982

82, 2, 5
G7

64 85 24 66

95
Mã ĐB: 2 3 7 9 10 11 17 18 (GA)

5. XSMB Chủ Nhật ngày 18-2-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB3990303, 7, 9
G1

64007

10, 4, 8
G2

94691 49556

24, 8, 9
G3

47851 91743 87428
63645 97610 97288

32
43, 5, 9
G4

0270 5179 3109 4524

50, 1, 6, 6
G5

3849 9190 0418
6950 1098 3962

62, 4
70, 9
G6

093 429 132

88
G7

56 97 14 64

90, 1, 3, 7, 8
Mã ĐB: 1 2 6 12 14 17 19 20 (FZ)

6. XSMB Thứ Bảy ngày 17-2-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB5829405, 7
G1

03133

12, 6, 8
G2

84216 14018

21, 1, 5
G3

87942 42677 33889
80351 42249 29632

32, 3
42, 5, 9
G4

4666 5495 8905 6655

51, 5, 7
G5

5821 1407 8445
7612 9721 1589

62, 2, 6, 7
73, 7
G6

062 725 757

89, 9
G7

73 92 62 67

92, 4, 5
Mã ĐB: 2 3 5 8 14 15 16 17 (FY)

7. XSMB Thứ Sáu ngày 16-2-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB3486405
G1

00693

1
G2

97331 18776

20, 0, 9
G3

56995 55805 26599
22435 58098 35835

31, 1, 4, 5, 5
41
G4

8683 1661 7450 8941

50, 4, 8
G5

8695 2954 6320
0276 2666 1431

61, 4, 6, 7
76, 6
G6

720 634 467

83, 4
G7

98 29 58 84

93,5,5,8,8,9
Mã ĐB: 3 5 6 11 13 16 19 20 (FX)

8. XSMB Thứ Năm ngày 15-2-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB4833108
G1

33214

10, 1, 3, 4, 8
G2

95565 75869

20, 2, 6, 6
G3

85035 50958 42526
30662 77408 94544

31, 3, 5, 9
41, 4
G4

6513 1726 6179 2439

51, 2, 8
G5

2241 5718 6452
7022 5061 7065

61, 2, 5, 5, 9
70, 6, 9
G6

333 911 376

8
G7

51 10 20 70

9
Mã ĐB: 1 3 4 5 12 16 17 18 (FV)

9. XSMB Thứ Tư ngày 14-2-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB1767001, 3, 3, 4
G1

67840

15
G2

87976 05804

22, 6
G3

15037 87341 44090
35540 11601 11274

37, 7
40, 0, 1
G4

6083 0603 6674 3990

51, 3, 4
G5

4637 1874 2362
2894 1326 2503

62, 7
70, 4, 4, 4, 6
G6

951 967 787

83, 7
G7

53 22 15 54

90, 0, 4
Mã ĐB: 6 10 12 15 16 17 19 20 (FU)

10. XSMB Thứ Ba ngày 13-2-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB3910000, 2, 3, 3, 5
G1

22276

10, 1, 1, 4
G2

21547 14250

20, 3
G3

25123 77887 46966
34620 73311 14277

31
40, 4, 7, 9
G4

6749 3710 6705 8203

50, 0
G5

1050 0680 0240
0711 5203 7214

63, 6
76, 7
G6

944 182 395

80, 2, 7
G7

63 99 31 02

95, 9
Mã ĐB: 1 2 4 7 10 13 15 16 (FT)

11. XSMB Thứ Năm ngày 8-2-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB8585203, 4, 4, 8
G1

17339

15
G2

81504 61590

21, 3, 7
G3

11923 39951 06845
01815 93739 55388

31, 9, 9
42, 5
G4

9488 7388 2208 9004

51, 2, 6
G5

9570 5276 3461
7388 5303 6573

61
70, 3, 3, 6
G6

473 597 056

88, 8, 8, 8
G7

42 31 21 27

90, 7
Mã ĐB: 3 4 6 9 12 15 17 19 (FS)

12. XSMB Thứ Tư ngày 7-2-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB6738404, 4, 5, 5, 6
G1

41504

11, 8
G2

84043 71031

2
G3

23490 95377 73674
51711 88162 69864

31, 8
43, 3
G4

9296 1005 2278 5705

52, 3
G5

2043 7662 9506
3669 1073 3804

62, 2, 2, 4, 9
73, 4, 7, 8
G6

638 152 189

84, 9
G7

62 18 99 53

90, 6, 9
Mã ĐB: 1 5 7 8 14 17 18 19 (FR)

13. XSMB Thứ Ba ngày 6-2-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB9126705, 6, 9
G1

65567

10, 1, 2, 5, 7
G2

49583 27981

20
G3

28941 63811 68505
68457 98492 31709

36
41, 6
G4

1990 1136 7461 6895

52, 7, 9
G5

2312 4696 2846
0206 8873 3910

61, 7, 7
73
G6

017 320 886

81, 3, 4, 6
G7

52 59 84 15

90, 2, 5, 6
Mã ĐB: 1 2 3 9 13 15 18 19 (FQ)

14. XSMB Thứ Hai ngày 5-2-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB6987602, 6, 7, 7
G1

47161

16
G2

54779 83038

22, 3, 6
G3

54035 40526 22723
04016 92542 30851

32, 2, 5, 5, 8
40, 2, 9
G4

1932 1071 3559 6332

51, 9
G5

2140 4907 6780
8375 6102 2349

60, 1
71, 5, 6, 9
G6

806 060 590

80, 1
G7

07 35 81 22

90
Mã ĐB: 1 2 4 6 7 12 14 17 (FP)

15. XSMB Chủ Nhật ngày 4-2-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB1330000, 4
G1

06268

12, 4, 4
G2

67798 98842

20, 7
G3

09251 37297 78533
05661 30866 26814

33, 4
41, 2, 4, 6
G4

4278 1420 5112 9414

51, 6, 9
G5

1534 1478 8664
1159 7081 3687

61, 4, 6, 8
78, 8
G6

446 627 656

81, 7
G7

44 04 97 41

97, 7, 8
Mã ĐB: 1 2 6 11 13 15 18 20 (FN)

16. XSMB Thứ Bảy ngày 3-2-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB333890
G1

80369

12, 4, 6, 8, 9
G2

55380 69435

21, 2
G3

92942 94293 36365
34162 09641 10284

33, 5, 5, 6
41, 1, 2, 2
G4

0221 1633 1716 6658

58
G5

0122 2297 2514
8365 7192 3441

62, 5, 5, 9
7
G6

236 119 442

80, 4, 8, 9
G7

12 35 88 18

92, 3, 7
Mã ĐB: 1 4 7 9 10 12 13 18 (FM)

17. XSMB Thứ Sáu ngày 2-2-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB2817402, 5, 8
G1

06876

18
G2

66471 38080

2
G3

94163 33797 50042
94635 65908 04190

31, 5, 9
42
G4

8084 7218 0384 3702

51, 5, 5
G5

2551 4867 7331
8796 6677 5394

63, 7, 8
71, 4, 6, 7
G6

755 539 280

80, 0, 4, 4
G7

93 55 68 05

90, 3, 4, 6, 7
Mã ĐB: 1 2 9 13 14 16 17 20 (FL)

18. XSMB Thứ Năm ngày 1-2-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB8744401
G1

41182

15, 6, 8
G2

94959 51442

28, 8
G3

93301 62187 40592
47470 69528 79028

32
42, 4, 4
G4

7292 4118 0777 5462

54, 4, 9
G5

8254 4416 2280
9154 5079 9784

61, 2
70, 7, 7, 9
G6

115 186 944

80, 2, 4, 6, 7
G7

32 61 77 99

92, 2, 9
Mã ĐB: 4 9 11 14 16 18 19 20 (FK)

19. XSMB Thứ Tư ngày 31-1-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB4766600
G1

58427

1
G2

64931 25644

25, 7, 7
G3

03576 08099 93000
05237 32951 82863

31, 6, 7
40, 0, 4
G4

3767 5450 1997 6766

50, 1, 1, 3
G5

1336 0386 7369
1740 4840 8051

63,6,6,6,7,8,9
76
G6

296 125 966

82, 6
G7

68 53 82 27

96, 7, 9
Mã ĐB: 3 4 9 11 12 14 19 20 (FH)

20. XSMB Thứ Ba ngày 30-1-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB0852403
G1

80556

11
G2

02056 55365

21, 4, 6
G3

93363 16503 50553
55436 44146 19053

32, 6, 8
41, 6
G4

3556 7688 6096 0141

53,3,6,6,6,7
G5

4932 4683 4211
6357 9871 5990

60, 3, 5
71
G6

921 194 760

83, 3, 8
G7

38 26 83 95

90, 4, 5, 6
Mã ĐB: 3 4 7 8 12 15 16 19 (FG)

21. XSMB Thứ Hai ngày 29-1-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB7534609, 9
G1

98171

11, 2, 2, 4, 4
G2

23541 90743

2
G3

98189 71152 09412
86414 11035 95289

32, 5, 8
41, 3, 6
G4

2771 3474 5314 0609

50, 2, 4, 6
G5

0912 7238 9154
8750 1011 0265

65
71, 1, 4
G6

156 432 799

81, 3, 5, 9, 9
G7

81 83 09 85

99
Mã ĐB: 1 2 3 5 11 15 17 18 (FE)

22. XSMB Chủ Nhật ngày 28-1-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB6827400, 2, 3
G1

93911

10, 1, 6, 6
G2

25484 47616

21, 6, 8
G3

11003 93986 15302
61278 13916 23900

38
41, 3, 5, 9
G4

1710 1445 4678 9751

51, 3
G5

5496 0228 3343
5479 4126 8089

65
74, 8, 8, 9
G6

221 438 853

84, 6, 7, 9
G7

87 65 49 41

96
Mã ĐB: 5 7 9 11 14 17 19 20 (FD)

23. XSMB Thứ Bảy ngày 27-1-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB615790
G1

32521

10, 5, 6, 7
G2

73337 11395

20, 1, 3, 4, 7
G3

59715 94737 28391
77040 95480 36972

31, 7, 7
40, 9
G4

1670 3770 7223 0876

5
G5

6094 5417 4724
5620 5716 3868

68
70,0,2,5,6,9
G6

049 531 791

80
G7

27 75 91 10

91, 1, 1, 4, 5
Mã ĐB: 1 4 5 6 8 16 17 19 (FC)

24. XSMB Thứ Sáu ngày 26-1-2024

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)ĐẦUĐUÔI
ĐB2034706, 7
G1

29197

11, 8, 8
G2

19218 63399

20, 3
G3

82560 80548 17544
73396 45107 10888

33, 8
42,4,7,7,7,8
G4

4359 6568 4811 1038

52, 6, 8, 9
G5

1823 8447 2579
2491 2352 8442

60, 8
79
G6

947 733 318

88
G7

58 56 20 06

91, 6, 7, 9
Mã ĐB: 1 2 5 6 7 8 10 20 (FB)

25. XSMB Thứ Năm ngày 25-1-2024

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB7737501, 4, 6
G1

14114

12, 4, 7
G2

99404 53941

24, 5, 7, 7
G3

45239 92327 58366
84517 71158 13890

35, 9
41, 2, 8
G4

9479 8648 0493 9881

53, 6, 7, 8
G5

3961 3599 4206
2625 2201 8153

61, 6
75, 9
G6

912 735 727

81
G7

56 24 57 42

90, 3, 9
Mã ĐB: 2 3 4 5 6 13 18 20 (FA)

26. XSMB Thứ Tư ngày 24-1-2024

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB6166102,3,6,7,8,9
G1

38229

11, 6
G2

62307 85674

20, 2, 4, 5, 9
G3

78595 93756 52006
58616 27202 51549

31, 6, 8
43, 9
G4

5803 5520 2836 8290

56, 7
G5

3309 6125 7243
4089 2338 8508

61, 9
74
G6

524 731 081

81, 9
G7

57 22 11 69

90, 5
Mã ĐB: 4 6 8 9 11 14 16 18 (EZ)

27. XSMB Thứ Ba ngày 23-1-2024

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)ĐẦUĐUÔI
ĐB8744100, 6
G1

45966

11,1,2,6,7,7
G2

06221 88252

21, 2, 5
G3

27745 45816 68217
41517 41912 32545

3
41,5,5,6,9,9
G4

7691 4975 9911 6182

52
G5

6097 1046 6006
2575 2298 6725

66, 8
74, 5, 5
G6

022 468 449

82
G7

74 00 49 11

91, 7, 8
Mã ĐB: 2 5 8 12 14 15 16 17 (EY)

28. XSMB Thứ Hai ngày 22-1-2024

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)ĐẦUĐUÔI
ĐB369100
G1

79118

10, 3, 4, 7, 8
G2

28263 37729

20, 3, 9
G3

39344 36781 97614
33735 51836 41688

33, 4, 5, 6
44, 7
G4

7547 3433 7982 3523

52, 6
G5

6779 9563 5686
2191 7374 3556

60, 3, 3, 5
74, 9
G6

252 534 420

81, 2, 6, 8
G7

60 13 65 17

91
Mã ĐB: 1 3 6 9 12 16 18 19 (EX)

29. XSMB Chủ Nhật ngày 21-1-2024

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)ĐẦUĐUÔI
ĐB458190
G1

88820

11,3,4,6,7,8,9,9
G2

92317 88686

20, 1, 7, 8, 8
G3

03064 58435 11519
64759 52956 88514

32, 4, 5, 7
41, 2, 9
G4

1349 0927 3528 0716

56, 9
G5

1179 1641 6637
9021 2311 1232

64, 5
76, 9
G6

765 742 034

86
G7

28 76 18 13

9
Mã ĐB: 3 6 7 9 10 14 17 18 (EV)

30. XSMB Thứ Bảy ngày 20-1-2024

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)ĐẦUĐUÔI
ĐB7096400, 0
G1

63165

10, 1, 3, 5, 6
G2

28516 01426

26, 6, 9
G3

22000 81011 57868
69890 20338 75326

30, 8, 9, 9, 9
44, 7
G4

6639 6539 8347 8500

52, 3, 9
G5

4844 2630 9577
0659 4915 6153

64, 5, 8
77, 7
G6

652 729 810

8
G7

77 93 39 13

90, 3
Mã ĐB: 2 4 5 6 7 8 11 20 (EU)

Dịch vụ xổ số kiến thiết chuyên nghiệp XSMB66 – Cập nhật kết quả xổ số uy tín và chính xác nhất

Xsmb66, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp trong ngành xổ số kiến thiết ba đài cũng như cập nhật kết quả xổ số uy tín và chính xác nhất. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và sự tận tâm, chúng tôi đem đến sự đa dạng trong dịch vụ. Không dừng lại đó, xsmb66 không ngừng cải tiến để đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Tổng quan về dịch vụ xổ số kiến thiết chuyên nghiệp Xsmb66

Thị trường xổ số kiến thiết hôm nay vẫn luôn là loại hình hoạt động mạnh mẽ ở Việt Nam. Các nhu cầu liên quan đến ngành xổ số cũng theo đó được tăng lên. Tuy nhiên, thì nhiều công ty xổ số hiện nay được thành lập để thực hiện các hành vi lừa đảo khách hàng, khiến nhiều người bị thiệt hại. Nắm bắt được điều này, Xsmb66 đã được thành lập để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng với tiêu chí uy tín và chính xác. 

Dịch vụ chuyên nghiệp ra đời vào ngày 01/11/1999 và hứa hẹn sẽ đem đến cho khách hàng nhiều dịch vụ hữu ích. Trong vòng 2 năm tới, xsmb66.com sẽ là website cập nhật tin tức kết quả xsmb66 của cả ba đài (xsmb, xsmt, xsmn), công cụ tra cứu, thống kê và nhiều dịch vụ xổ số khác một cách nhanh nhất và đáng tin cậy nhất.

Đối với khách hàng, chúng tôi cũng luôn mong muốn đem đến một sân chơi xổ số lành mạnh, dễ dàng nhưng không kém phần hấp dẫn. Những ý kiến đóng góp của khách hàng sẽ được Xsmb66 tổng hợp, phân tích và có những thay đổi tích cực để luôn mang đến dịch vụ có chất lượng ngày càng tốt hơn. 

Kèo Nhà Cái

Các dịch vụ xổ số kiến thiết hiện có của Xsmb66

Hiện nay Dịch vụ chuyên nghiệp Xsmb66 đang cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chính gồm có: cập nhật kết quả xổ số, tra cứu, thống kê, phân tích kết quả xổ số kiến thiết ba đài. Ngoài ra, còn có các chuyên mục thú vị và nhiều tin tức liên quan trong ngành xổ số. 

Tra cứu và xem trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết ngày hôm nay mới nhất

Theo khảo sát thì nhu cầu tra cứu và xem trực tiếp kqxs mới nhất là cao nhất. Đó là cũng là lý do tại sao Xsmb66 lại đầu tư phát triển mạnh dịch vụ xem trực tiếp kết quả xsmn, Bắc và Trung.

Về mặt giao diện sử dụng, để cho khách hàng không không gặp nhiều khó khăn khi sử dụng dịch vụ, chúng tôi đã thiết kế giao diện tiện ích và dễ dùng. Đội ngũ nhân viên phân tích kỹ tâm lý khi dùng của khách hàng, để có những thiết kế các chuyên mục ở những vị trí thuận mắt, dễ dàng cho khách hàng tìm thấy và truy cập. 

Tất nhiên, về mặt thẩm mỹ cũng được trau chuốt, màu sắc hài hòa. Đặc biệt là tốc độ truy cập website nhanh, để người dùng có những trải nghiệm tốt nhất. 

Về mặt nội dung, mọi thông tin do xsmb66.com cung cấp đều được lấy từ nguồn tin tức xsmb66 chính thống và độ chính xác cao nhất. Các tin tức mới về xsmt, miền Nam và miền Bắc sẽ được đăng tải với tốc độ nhanh chóng, sớm để cho khách hàng bắt kịp được. Ngoài ra, khách hàng có thể tìm kiếm thông tin xổ số kiến thiết hôm qua, xổ số kiến thiết 3 miền từ các ngày trước đó.

Thống kê, phân tích kết quả xổ số kiến thiết

Dịch vụ thống kê, phân tích kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc, Trung, Nam là một công cụ rất quan trọng đối với những người chơi xổ số một cách chuyên sâu. Dựa vào nguồn thông do Xsmb66 cung cấp, người chơi sẽ có những phán đoán và kết luận riêng để đưa ra cách chơi phù hợp và hiệu quả. 

Để có nhiều thông tin hơn cho khách hàng tham khảo và nghiên cứu, thì Xsmb66 đã tổng hợp rất nhiều dạng thống kê và phân tích. Không chỉ là số liệu tổng hợp trong khoảng thời gian ngắn (xổ số kiến thiết 30 ngày, 40 ngày…), mà còn phát triển lên tới chu kỳ dài hơn. Ví dụ như các bảng thống kê hơn 100 ngày hoặc được tính theo năm. Sự đa dạng này chắc chắn là sẽ nguồn dữ liệu lớn để khách hàng có thể gia nhập vào loại hình trò chơi này theo cách hiệu quả hơn. 

chơi xổ số

Một số loại thống kê xổ số kiến thiết 3 miền hằng tuần hiện nay đang có trên Xsmb66 như:

  • xổ số kiến thiết thứ 2 hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ ba hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ tư hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ năm hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ 6 hằng tuần
  • xổ số kiến thiết thứ 7 hằng tuần
  • xổ số kiến thiết chủ nhật hằng tuần

Và còn nhiều loại thống kê khác để khách hàng có thể lựa chọn.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Xsmb66

Để có thể cung cấp được những dịch vụ chất lượng cao thì đòi hỏi phải có một đội ngũ có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Hiểu rõ điều đó, Xsmb66 đã chiêu mộ và đào tạo nhiều chuyên gia phân tích kqxs chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm trong ngành xổ số.

Đội ngũ nhân viên được đào tạo để làm việc với cường độ cao. Liên tục cập nhật các tin tức mới, thông tin được lấy từ nguồn chính thống, uy tín và tốc độ cập nhật nhanh. Các chuyên gia phân tích sẽ tổng hợp đa dạng các loại thống kê, và dựa trên cơ sở đó để có những phân tích cho khách hàng tham gia chơi xổ số kiến thiết. Khách hàng có thể tham khảo những phân tích này để có quyết định cho riêng mình.

Lời kết

Xsmb66 xin chân thành cảm ơn tất cả sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng. Dựa trên những đánh giá của quý khách, chúng tôi sẽ luôn thay đổi tích cực để đem đến sản phẩm, dịch vụ xổ số kiến thiết có chất lượng cao. Mọi đóng góp, ý kiến xin được gửi về địa chỉ liên hệ sau:

Thông tin liên hệ với dịch vụ chuyên nghiệp XSMB66:

Thương hiệu: XSMB66

Địa chỉ: 45 Đường số 18D, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://xsmb66.com/

SĐT: 0782546834

Gmail: [email protected]


Warning: A non-numeric value encountered in /www/wwwroot/xsmb66.com/wp-content/themes/xoso/helpers/list-table-lottery.php on line 56
Could not resolve: 1 (Could not contact DNS servers)
icons8-exercise-96 chat-active-icon chat-active-icon
mini-game-logo
aws_56 aws_57 aws_64 aws_65 aws_74